مرگ

علت مرگ شبانه در خواب چیست؟

حتماً تا حالا شنیده‌اید که افرادی شب خوابیده و دیگر از جای خود بلند نمی‌شوند، به اینگونه مرگ، مرگ شبانه در خواب می‌گویند. اما چه دلیلی منجربه وقوع آن می‌شود؟ در ادامه این جستار با ادامه مطلب

بیشتر بخوانید