علوم پایه

دواپس چیست ؟ ( DevOps ) و یک مهندس دواپس چه کاری انجام می‌دهد؟ 2021

دواپس چیست دواپس از ترکیب دو واژه Development به‌معنای «توسعه نر‌م‌افزار» و OperationS به‌معنای «عملیات فناوری اطلاعات» تشکیل شده است. دواپس یک فرآیند تولید نرم‌افزار است که بر ارتباط و همکاری هرچه بیشتر تیم‌های توسعه ادامه مطلب

بیشتر بخوانید