صنعت

تأثیر متاورس بر بخش تولید صنعتی

تبلیغات افسارگسیخته‌ی متاورس، باعث شده تا متفکران و کاربران روزمره وب در مورد پتانسیل آن برای تغییر شکل اینترنت، تجارت، زندگی اجتماعی و بخش‌هایی مانند تولید حدس و گمان‌هایی بزنند. به گزارش مجله خبری آی ادامه مطلب