شرکت گوگل

پایان سلطنت گوگل بر دنیای موتورهای جستجو ؛ ChatGPT گوگل را نابود می‌کند؟

 بتوسعه ChatGPT ممکن است به پایان سلطنت گوگل بر دنیای موتورهای جستجو منجر شود. اما چطور این ابزار هوش مصنوعی می‌تواند گوگل را شکست دهد. چندین دهه است که گوگل به واسطه پیشگام بودن و انحصاری ادامه مطلب