سیاره مریخ

استخراج آهن از هوای مریخ رویای ساخت و ساز در این سیاره را عملی می‌کند؟

آیا می‌دانستید امکان استخراج آهن از هوای مریخ و خاک آن میسر است؟ این مسئله امید زیادی به دانشمندان برای آینده احتمالی بشر روی سیاره سرخ به همراه داشته است. طبق بررسی‌های انجام شده توسط ادامه مطلب