سئو

گزارش جاب‌ویژن از بیکاری افراد در اثر محدودیت‌های اینترنتی

نظرسنجی جاب‌ویژن حاکی از بیکاری افراد در اثر محدودیت‌های اینترنتی است. طبق این نظرسنجی، 23 درصد از شرکت‌کنندگان شغل خود را در این محدودیت‌ها از دست داده‌اند. نتایج نظرسنجی جاب‌ویژن، سایت کاریابی و استخدامی کشور، ادامه مطلب