زندگی در فضا

شهرهای فضایی با طراحی آکاردئونی ؛ ایده سینمایی دانشمندان برای سیارک‌ها!

گروهی از دانشمندان دانشگاه روچستر نیویورک ایده‌ای خلاقانه‌ای جهت تبدیل سیارک‌ها به شهرهای فضایی با طراحی آکاردئونی شکل در حال گردش را ارائه کرده‌اند. ایده مطرح‌شده توسط دانشمندان دانشگاه روچستر نیویورک ‌شباهتی به داستان‌های علمی ادامه مطلب