روی

کشف راز دندان‌های فوق قوی مورچه‌ها

برای کاهش اندازه‌ی لوازم الکترونیکی، باید ابزارهای کوچک و در عین حال فوق العاده قوی ساخته شود. گروهی از دانشمندان امیدوارند با مطالعه‌ی کوچک‌ترین، عجیب‌ترین و قوی‌ترین ابزار طبیعی، یعنی دندان مورچه، به این دانش ادامه مطلب