روبات

سلامت دهان و دندان با یک میکروربات ؛ مسواک و نخ دندان را فراموش کنید!

به لطف مهندسان دانشگاه پنسیلوانیا شاید بتوان به زودی با مسواک و نخ دندان خداحافظی کرد چرا که سلامت دهان و دندان با یک میکروربات کوچک تضمین می‌شود! مهندسان در دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا، سیستمی از ادامه مطلب