ردیاب سلامت

جعبه گشایی از Huawei Band 6

در این ویدئو ضمن جعبه گشایی از Huawei Band 6 این مچ بند هوشمند تناسب اندام مورد بررسی هم قرار گرفته است. به گزارش مجله خبری آی تی و دیجیتال، این مچ بند 14 روز ادامه مطلب