راه اندازی کسب و کار

راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در تضاد با قانون اساسی است!

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف عقیده دارد که راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در تضاد با قانون اساسی است، همچنین ایجاد هر شغل پایدار سه تا پنج میلیارد تومان هزینه دارد اخیراً شاهد برگزاری برنامه چشم‌انداز شبکه ادامه مطلب