دی اکسید کربن

چالش کشورهای در حال توسعه در برابر فاجعه‌ی انتشار گازهای گلخانه‌ای

کشورهای ثروتمند فعالیت‌هایی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند؛ اما این امر برای کشورهای در حال توسعه سخت‌تر است و این کشورها بین فقر و فاجعه‌ی آب و هوایی گیر کرده‌اند. به گزارش مجله ادامه مطلب