دکتر شهروز معاون

کارگاه دکتر معاون درباره معماری سیستمی زنجیره ارزش لجستیک در زی بوم 2022

دکتر شهروز معاون، مدیرعامل لجستیک بازار از نقش پراهمیت معماری سیستمی در اکوسیستم «زی بوم» در حاشیه رویداد پنجمین سال تاسیس هلدینگ فاخر گفت. به گزارش مجله خبری آی تی و دیجیتال، وی در کارگاهی ادامه مطلب

جزییات برگزاری کنفرانس زی بوم 2022 هلدینگ فاخر در حوزه پست و لجستیک

به مناسبت پنجمین سال فعالیت هلدینگ فاخر، کنفرانس زی بوم 2022 در هتل اسپیناس برگزار می‌شود. به گزارش مجله خبری آی تی و دیجیتال، به گفته دکتر شهروز معاون، مدیرعامل لجستیک بازار، رویداد تخصصی در ادامه مطلب