دلار

با برکناری صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی شد؛‌ دلار ارزان می‌شود؟

محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. باید دید عملکرد فرزین در اداره بانک مرکزی ایران به چه شکل خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. بنابر این خبر، محمدرضا فرزین ادامه مطلب