دستیار صوتی بیکسبی

هوش مصنوعی بیکسبی سامسونگ با تقلید صدای شما به تماس‌ها پاسخ می‌دهد!

هوش مصنوعی بیکسبی سامسونگ می‌تواند صدای شما را تقلید کرده و به تماس‌هایتان پاسخ دهد. دیگر قابلیت‌های این هوش مصنوعی چیست؟ هوش مصنوعی بیکسبی سامسونگ می‌تواند با تقلید صدای شما به تماس‌هایتان پاسخ دهد. سامسونگ ادامه مطلب