داروی ضد پیری

درمان پیری با مدفوع ؛ اکسیر جوانی با پیوند مدفوع انسان

دانشمندان می‌گویند موفق به شناسایی روشی برای درمان پیری با مدفوع شده‌اند. درواقع روش جدید با معکوس کردن روند پیری می‌تواند کهولت سن را کنترل کند. به اعتقاد دانشمندان، پیوند مدفوع پتانسیل بسیار بالایی نسبت ادامه مطلب

درمان پیری با مدفوع ؛ اکسیر جوانی با پیوند مدفوع انسان

دانشمندان می‌گویند موفق به شناسایی روشی برای درمان پیری با مدفوع شده‌اند. درواقع روش جدید با معکوس کردن روند پیری می‌تواند کهولت سن را کنترل کند. به اعتقاد دانشمندان، پیوند مدفوع پتانسیل بسیار بالایی نسبت ادامه مطلب