ترافیک داخلی

حمله سخنگوی وزارت صمت به پلیس راهور؛ به جای نظر دادن در مورد خودرو، به فاجعه ترافیک تهران بپردازید!

با بارش برف و ایجاد ترافیکی بی‌سابقه در روزهای اخیر، اکنون شاهد حمله سخنگوی وزارت صمت به پلیس هستیم که به نظر بی‌ارتباط با اظهارات پلیس در گذشته نیست. سخنگوی وزارت صمت، امید قالبیاف در ادامه مطلب