تحول دیجیتال

API؛ کلید دیجیتالی شدن کسب و کارها

رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) در حال گسترش هستند و هر شرکتی که به آن توجه نمی‌کند عقب خواهند ماند؛ اما کمپانی‌هایی که آن  را در آغوش می‌گیرند، می‌توانند با شرایط سازگار باشند، فناوری‌های پیشنهادی خود ادامه مطلب