بینگ

تلاش بینگ جدید برای برهم زدن ازدواج خبرنگار نیویورک تایمز ؛ همسرت را ترک کن!

بعد از تلاش بینگ جدید برای برهم زدن ازدواج خبرنگار نیویورک تایمز او در گفتگویی با یک روزنامه‌نگار از علل و انگیزه‌های این اقدام خود گفته است! کوین روز ستون‌نویس فناوری در نیویورک تایمز مکالمه‌ای ادامه مطلب