اینترنت کودکان

رونمایی از اینترنت کودکان همزمان با تصویب بخشی از طرح صیانت انجام شد

رونمایی از اینترنت کودکان در شرایطی انجام می‌شود که صبح امروز نیز اخباری مبنی بر احتمال تصویب و اجرایی شدن طرح صیانت مخابره شده بود. امروز جلسه چهارم کارگروه راهبردی و تدوین الگوی عملیاتی و ادامه مطلب