اینترنت پرسرعت

پیوند فوتونی راه پژوهشگران برای اینترنت کوانتومی تمام سیلیکونی

پژوهشگران در دانشگاه سیمون فریزر با سیلیکون، پیشرفتی حیاتی را در توسعه‌یِ فناوری اینترنت کوانتومی و پردازنده‌های کوانتومی رقم زدند. پژوهش آن‌ها، در نیچر تودی مشاهده‌یِ بیش از 150 هزار سیلیکون کیوبیتِ فوتون-اسپینی «تی میانی» ادامه مطلب