اینترنت موبایل

افزایش سرعت اینترنت موبایل در ایران در گزارش جدید SpeedTest

گزارش جدید SpeedTest از افزایش سرعت اینترنت موبایل در ایران خبر می‌دهد. اما با وجود اختلالات شدید اینترنتی در ایران، چنین چیزی چطور ممکن است؟ بر اساس آخرین گزارش SpeedTest افزایش سرعت اینترنت موبایل در ادامه مطلب