ایفون 14

25 شهریور عرضه آیفون 14

بلومبرگ به نقل از کارمندان اپل گزارش داد قرار است عرضه رسمی آیفون 14 از روز 25 شهریور 1401 / 16 سپتامبر آغاز شود. به گزارش مجله خبری آی تی و دیجیتال و به نقل ادامه مطلب