ایرانسل

عرضه اولیه ایرانسل در بورس ؛ چند درصد از ایرانسل عرضه می‌شود؟

اپراتور ایرانسل به عنوان اولین اپراتور تلفن همراه وارد بازار بورس شد. سهامداران این شرکت با عرضه اولیه ایرانسل در بورس موافقت کرده اند. سهامداران ایرانسل چندی پیش با ورود این اپراتور به بازار بورس ادامه مطلب