ایدز

درمان یک بیمار مبتلا به HIV با پیوند سلول‌های بنیادی

برای پنجمین‌بار در تاریخ پیوند سلول‌های بنیادی در درمان یک بیمار مبتلا به HIV مؤثر واقع شد. آیا مسیر درمان بیماری ایدز تحقق یافته است؟ پیوند سلول‌های بنیادی برای پنجمین‌بار در طول تاریخ، مؤثر واقع ادامه مطلب