ایدز

درمان موفق یک مبتلا به ایدز با پیوند مغز استخوان درمان برای ششمین بار در تاریخ!

یک مبتلا به ایدز دیگر با پیوند مغز استخوان درمان شد. بدین‌ترتیب، این فرد به‌عنوان ششمین فرد نجات یافته از چنگال این ویروس خطرناک لقب گرفت. محققان فرانسوی و سوئیسی توانستند با کمک عمل پیوند ادامه مطلب

برای ششمین بار در تاریخ ؛ یک مبتلا به ایدز دیگر با پیوند مغز استخوان درمان شد!

یک مبتلا به ایدز دیگر با پیوند مغز استخوان درمان شد. بدین‌ترتیب، این فرد به‌عنوان ششمین فرد نجات یافته از چنگال این ویروس خطرناک لقب گرفت. محققان فرانسوی و سوئیسی توانستند با کمک عمل پیوند ادامه مطلب

درمان یک بیمار مبتلا به HIV با پیوند سلول‌های بنیادی

برای پنجمین‌بار در تاریخ پیوند سلول‌های بنیادی در درمان یک بیمار مبتلا به HIV مؤثر واقع شد. آیا مسیر درمان بیماری ایدز تحقق یافته است؟ پیوند سلول‌های بنیادی برای پنجمین‌بار در طول تاریخ، مؤثر واقع ادامه مطلب

بیشتر بخوانید