اپل پی

6 دلیل برتری آیفون بر اندروید

طبق نظر نویسنده‌ی این مقاله، آیفون از چندیدن جنبه نسبت به گوشی‌های اندرویدی برتر دارد. با وجود گوشی‌های اندرویدی فوق العاده، وقتی زمان تصمیم گیری می‌رسد؛ به دلایل زیر آیفون را بر اندروید ترجیح داده ادامه مطلب