امنیت ایمیل

پشتیبانی از فناوری Passkeys به اکانت‌های گوگل افزوده شد؛ پایان عصر رمزهای عبور

پشتیبانی از فناوری Passkeys با هدف پایان دادن به استفاده از رمزهای عبور به اکانت‌های گوگل اضافه شد. Passkeys جدیدترین شیوه امنیت حساب‌های شخصی است. پشتیبانی از فناوری Passkeys به حساب‌های کاربری گوگل اضافه شد. ادامه مطلب