اصلاح تعرفه اینترنت

نگرانی شاتل در خصوص طرح جدید وزارت ارتباطات ؛ «صنعت ارتباطات را نابود می‌کند!»

مدیرعامل شاتل درباره طرح جدید وزارت ارتباطات هشداری داده مبنی بر اینکه این پیشنهاد موجب افزایش قیمت امکانات پایه‌ مورد استفاده اپراتورهای ثابت می‌شود. «احمدرضا نخجوانی»، مدیر‌عامل گروه شرکت‌های شاتل در گفت‌وگویی ضمن اشاره به ادامه مطلب