اصغر فرهادی

پاسخ رسمی وکیل اصغر فرهادی به ادعای سرقت هنری کارگردان ایرانی ؛ یک طرفه به قاضی رفتن خطا است!

متن کامل پاسخ رسمی وکیل اصغر فرهادی در موضوع ادعای سرقت هنری این کارگردان به‌نام ایرانی منتشر شده است. پاسخ رسمی وکیل اصغر فرهادی نسبت به شایعه سرقت هنری توسط این کارگردان ایرانی که در ادامه مطلب

بیشتر بخوانید