اداره‌ی متاورس

چه کسی متاورس را اداره می‌کند؟

طبق ویکی‌پدیا، متاورس یک فضای اینترنتی به عنوان یک دنیای مجازی واحد، جهانی و همه‌جانبه است که با استفاده از واقعیت مجازی و هدست‌های واقعیت افزوده استفاده می‌شود؛ اما این دنیا را چه کسی اداره ادامه مطلب