اخبار معماری

آسمان‌خراش 2 کیلومتری عربستان سعودی بلندترین برج جهان خواهد بود!

به نظر می‌رسد سعودی‌ها در ادامه پروژه‌های بلندپروازنه خود، در اندیشه ساخت بلندترین برج جهان هستند. اما از آسمان‌خراش 2 کیلومتری عربستان سعودی چه می‌دانیم؟ عربستان سعودی در حال ارزیابی پروژه جدید ساخت آسمان‌خراش 2 ادامه مطلب