ابزار گوگل

انتقاد نماینده مجلس از Safe Search گوگل : این کار نقض آشکار حقوق بشر است

انتقاد نماینده مجلس از Safe Search گوگل در نتیجه اقدامات خودسرانه اپراتورها رخ می‌دهد. رحیمی جهان آبادی این اقدام را نقش حقوق بشر خوانده است. جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست ادامه مطلب