آینده‌ی اینترنت اشیا

چگونگی تغییر آینده‌ی فناوری اینترنت توسط رایانش ابری

امروزه کمپانی‌ها در مسیر حرکت به سمت فناوری‌های جدید، به دنبال راه‌هایی برای افزایش چابکی، تداوم کسب‌وکار، سودآوری و مقیاس‌پذیری هستند؛ در این راستا فناوری رایانش ابری به دستیابی به این اهداف کمک می‌کند. به ادامه مطلب